Uncategorized

Welke verzekering heb je echt nodig?

In Nederland laten we ons graag oververzekeren. Dit betekent dat we meer verzekeringen afsluiten dan we eigenlijk nodig hebben. De gemiddelde Nederlander betaald gemiddeld € 800,- aan verzekeringen, waarbij de zorgverzekering niet eens meegerekend is. Als we de consumentenbond mogen geloven zijn wij daarmee één van de duurst verzekerde volkeren ter wereld. De verzekeringen zijn onder te verdelen in verplicht, onmisbaar en nuttig. Maar ook zijn er veel onzinverzekeringen die je niet eens nodig hebt. In deze tekst gaan wij de verplichte en onmisbare verzekeringen met jou bespreken.

De onmisbare verzekeringen zijn verzekeringen die je verzekeren tegen hoge financiële risico’s. Stel dat jij tijdens het klussen bij iemand een letselschade veroorzaakt en deze persoon invalide wordt. Dan lopen de kosten hoog op en als jij aansprakelijk wordt gesteld, zullen alle kosten op jou verrekend worden. De kans is klein dat je deze kosten zelf kunt betalen, dus is het belangrijk dat je je hier tegen laat verzekeren. Bij dit voorbeeld past een aansprakelijkheidsverzekering. Met een aansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen schade die je bij iemand anders (per ongeluk) hebt veroorzaakt.

In Nederland ben je verlicht om twee verzekeringen af te sluiten. Dit zijn de zorgverzekering en de WA verzekering voor eigenaren van een motorvoertuig. De overheid verplicht deze verzekeringen, omdat de meeste mensen de financiële risico’s niet kunnen dragen op het moment dat zij levensziek worden of een ongeluk met de auto veroorzaken. Omdat niet iedereen de verantwoordelijkheid zou nemen deze verzekeringen af te sluiten, zijn ze voor iedereen verplicht.

Een andere verzekering die verstandig is om af te sluiten is een opstalverzekering. Met deze verzekering ben je verzekerd tegen schade aan je huis veroorzaakt door bijvoorbeeld een zware storm, water of brand. Indien je huis volledig af brandt, ontvang je in ieder geval geld om een nieuw huis te laten bouwen. De meeste hypotheekverstrekkers verplichten de hypotheeknemer om een opstalverzekering af te sluiten. Andere verzekeringen die wij belangrijk vinden, zijn:

  • Een aansprakelijkheidsverzekering
  • Een inboedelverzekering
  • Een rechtsbijstandverzekering
  • Een reisverzekering

Met name de aansprakelijkheidsverzekering en de inboedelverzekering zijn belangrijk. De aansprakelijkheidsverzekering hebben we al eerdere in deze tekst benoemd en met een inboedelverzekering ben je verzekerd tegen schade die wordt veroorzaakt aan spullen die ‘niet vastgenageld’ zitten aan je huis.

About the author

admin

Leave a Comment